DEFINITIVNÍ PODOBA TRASY

Zveřejněno:

Prohlédněte si, kudy poběžíte:

kratší trasa je dlouhá 4.5 km a hlavní závod je dlouhý cca. 10.85 km


Speciální poděkování:


Děkujeme partnerům: