KONEČNÁ PODOBA TRAS ZÁVODU

Zveřejněno:

 

 VELKÝ OKRUH  Běží se od rybníčku po nové cyklostezce cca. 2 km, poté se odbočí vpravo směrem k jezeru. Po 300m se odbočí vlevo a seběhne se na břehovou komunikaci. Po té oběhnete celé jezero až k výběhu od jezera nahoru. Pokračujete přímo k louce, kde vás čeká prudký výběh po trávě zpět na cyklostezku a po stejné trase až do cíle.

 

 KRÁTKÝ OKRUH  Trasa stejná jako velký okruh, od rybníčku po cyklostezce cca. 2 km, poté se odbočí vpravo k jezeru. Po 300 m se odbočí vpravo a běží se lesíkem, přeběhne se nová cesta k vrátnici PKÚ a pokračuje se až k louce, kde čeká prudký výběh po trávě zpět na cyklostezku a po stejné trase až do cíle.


Speciální poděkování:


Děkujeme partnerům: