Propozice


Trasa závodU:

Datum:

28. 10. 2019 v 11:00 hod

Délka trati:

11 km muži, ženy – Hlavní závod
4,5 km muži, ženy, junioři
a juniorky

Měření času pomocí čipu.
Časový limit: 80 minut, při překročení nebude závodník klasifikován.

Prezentace:

Od 09.00 hod v prostoru před děkanským kostelem / současně místo startu a cíle/.

Kategorie:

Hlavní závod Muži

 • A 19-39 let / roč. 2000-1980/
 • B 40-55 let / roč. 1979-1964/
 • C 55 let a starší 

Hlavní závod ŽENY

 • D 19-39 let / roč. 2000-1980/
 • E 40let a starší / roč. 1979 a starší/

Krátký závod

Muži, ženy bez rozdílu věku
Junioři, juniorky /roč. 2001-2004/
Juniorské kategorie pouze krátký závod

Startovné:

dospělí 250,- Kč
junioři 50,- Kč

Přihlášky:

Online na www.stopnito.cz nebo www.behjezeromost.cz, na místě jen výjimečně /pokud nebude závod vyprodán/
za zvýšené startovné 400,- Kč. Přihláška je platná po zaplacení startovného a přidělení st. čísla Kapacita závodu je 600 závodníků.

Vyhlášení:

Ihned po doběhu posledního klasifikovaného závodníka.

Ceny:

Pohár pro absolutního vítěze a vítězku hlavního závodu, medaile a věcné ceny pro všechny kategorie Pro všechny pamětní medaile a drobné ceny od partnerů závodu.

Šatny:

K dispozici bude vyhřívaný stan a úschovna cenných věcí.

Občerstvení:

V cíli čaj, voda, oplatka, fit tyčinka.

Co zahrnuje startovné:

 • Startovní číslo se jménem při registraci a úhradě startovného nejpozději 21. 10. 2019
 • Měření času pomocí čipové časomíry
 • Šatna, úschovna, mobilní toalety
 • Občerstvení v cíli (čaj, voda, fit tyčinka)
 • Účastnická finisher medaile
 • On line výsledky na www.stopnito.cz
 • První tři závodníci v kategoriích věcné ceny a absolutní vítěz a vítězka hl. závodu pohár
 • Prodejní stánky partnerů s občerstvením
 • Kontakty:

Účastník závodu uhrazením startovného potvrzuje, že se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel neodpovídá za odložené věci mimo místo k tomu určené. Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce.

Zároveň účastník potvrzuje, že byl srozuměn, že závod probíhá v dobývacím prostoru /D.P./ Palivového kombinátu Ústí s.p., a že se bude řídit bezpečnostními pravidly D.P. a bude se pohybovat pouze po vyznačené trase.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Běh kolem jezera Most (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.behjezeromost.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v 

Odpovědná osoba pro Běh kolem Jezera Most
Petr Pabišta, zavod@behjezeromost.cz nebo petrpabista@seznam.cz

Ke stažení zde


Speciální poděkování:


Děkujeme partnerům: