Propozice


Datum:

28.10.2018 v 11:00 hod

Trasa:

Okruh kolem napuštěného jezera Most a jeho okolí /přesná trasa bude upřesněna později/.

Délka trati:

11 km muži, ženy – Hlavní závod
4,5 km muži, ženy, junioři
a juniorky

Měření času pomocí čipu.
Časový limit: 80 minut, při překročení nebude závodník klasifikován.

 

 

Prezentace:

Od 09.00 do 10.30 hod v prostoru předděkanským kostelem/ současně místo startu a cíle/.

 

Součástí akce je BĚH PŘÍBĚHŮ,štafetový závod čtyřčlenných družstev dětí žijících v dětských domovech. Svou účastí v Běhu kolem Jezera Most podporujete tento vložený závod formou příspěvku zahrnutého do ceny startovného.

 

Štafetový běh a následné vyhlášení výsledků proběhne těsně před startem hlavního závodu.

 

Více o tomto projektu naleznete na stránkách www.pribehyzitrka.cz, na facebookové stránce
@pribehyzitrkacz a @behjezeromost nebo na Instagramu @pribehyzitrka.

 

Kategorie:

Hlavní závod Muži

A 19-39 let / roč. 1999-1979/
B 40-55 let / roč. 1978-1963/
C 55 let a starší / roč. 1962
a starší/

Hlavní závod ŽENY

D 19-39 let / roč. 1999-1979/
E 40let a starší / roč. 1978 a starší/

Krátký závod

Muži, ženy bez rozdílu věku
Junioři, juniorky /roč. 2002-2000/
Juniorské kategorie pouze krátký závod

 

Startovné:

dospělí 300,- Kč
junioři 50,- Kč

V ceně startovného pro dospělé
je zahrnut příspěvek 50 Kč na projekt BĚH PŘÍBĚHŮ. Finanční prostředky z těchto příspěvků budou využity na ceny pro vítěze BĚHU PŘÍBĚHŮ.

 

Přihlášky:

Online na www.stopnito.cz nebo www.behjezeromost.cz, na místě jen výjimečně /pokud nebude závod vyprodán/
za zvýšené startovné 500,- Kč. Přihláška je platná po zaplacení startovného a přidělení st. čísla Kapacita závodu je 600 závodníků.

 

Vyhlášení:

Ihned po doběhu posledního klasifikovaného závodníka.

 

Ceny:

Pohár pro absolutního vítěze a vítězku hlavního závodu, medaile
a věcné ceny pro všechny kategorie. Pro všechny pamětní medaile a drobné ceny od partnerů závodu.

 

Šatny:

K dispozici bude vyhřívaný stan.

 

Občerstvení:

V cíli čaj, voda, oplatka, fit tyčinka.

 

Doprovodný program:

V rámci akce vystoupí i Pavel Callta.

Účastník závodu uhrazením startovného potvrzuje, že se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel neodpovídá za odložené věci. Zároveň účastník potvrzuje, že byl srozuměn, že závod probíhá v dobývacím prostoru /D.P./ Palivového kombinátu Ústí s.p., a že se bude řídit bezpečnostními pravidly D.P. a bude se pohybovat pouze po vyznačené trase.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Běh kolem jezera Most (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.behjezeromost.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

 

Kontakty:

Odpovědná osoba pro Běh kolem Jezera Most
Petr Pabišta, zavod@behjezeromost.cz nebo petrpabista@seznam.cz

Odpovědná osoba pro BĚH PŘÍBĚHŮ
Ondřej Pabišta, ondrej@pribehyzitrka.cz


Speciální poděkování:


Děkujeme partnerům: