Propozice


 

Datum:

28. 10. 2020 v 11:00 hod

Délka trati:

11 km muži, ženy – Hlavní závod
4,5 km muži, ženy, junioři
a juniorky

Měření času pomocí čipu.
Časový limit: 80 minut, při překročení nebude závodník klasifikován.

Prezentace:

Od 9 hod. v prostoru nové pláže u jezera /současně místo startu
a cíle/.

Kategorie:

Hlavní závod Muži

 • A 19-39 let / roč. 2001-1981/
 • B 40-55 let / roč. 1980-1965/
 • C 56 let a starší / roč. 1964 a starší

Hlavní závod ŽENY

 • D 19-39 let / roč. 2001-1981/
 • E 40let a starší / roč. 1980 a starší/

Krátký závod

Muži, ženy bez rozdílu věku
Junioři, juniorky /roč. 2005-2000/
Juniorské kategorie pouze krátký závod

Startovné:

dospělí 280,- Kč
junioři 50,- Kč

Přihlášky:

Online na www.stopnito.cz nebo www.behjezeromost.cz, na místě jen výjimečně /pokud nebude závod vyprodán/
za zvýšené startovné 400,- Kč. Přihláška je platná po zaplacení startovného a přidělení st. čísla Kapacita závodu je 600 závodníků.

Vyhlášení:

Ihned po doběhu posledního klasifikovaného závodníka.

Ceny:

Pohár pro absolutního vítěze a vítězku hlavního závodu, medaile
a věcné ceny pro všechny kategorie

Šatny:

K dispozici bude vyhřívaný stan a úschovna cenných věcí.

Občerstvení:

V cíli čaj, voda, fit tyčinka, ovoce.
Na trati občerstvovací stanice není.

Co zahrnuje startovné:

 • Startovní číslo se jménem při registraci a úhradě startovného nejpozději 21. 10. 2020
 • Měření času pomocí čipové časomíry
 • Šatna, úschovna, mobilní toalety
 • Občerstvení v cíli (čaj, voda, fit tyčinka, ovoce)
 • Účastnická finisher medaile
 • On line výsledky na www.stopnito.cz
 • První tři závodníci v kategoriích věcné ceny a absolutní vítěz a vítězka hl. závodu pohár
 • Prodejní stánky partnerů s občerstvením

Účastník závodu uhrazením startovného potvrzuje, že se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Pořadatel neodpovídá za odložené věci mimo místo k tomu určené. Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce.

Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů
a organizátorů akce. Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze na krátké trati v kategorii juniorů a pouze se souhlasem zákonného zástupce. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
Pouze v případě extrémních podmínek, nepředvídatelných okolností nebo zásahu vyšší moci bude přeložen nebo zrušen.
Bez náhrady.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Běh kolem jezera Most (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.behjezeromost.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu.

Odpovědná osoba pro Běh kolem Jezera Most
Petr Pabišta, zavod@behjezeromost.cz nebo petrpabista@seznam.cz

Ke stažení zde