Registrace ukončeny

Zveřejněno:

Registrace byly dnes ukončeny.
Teď už je na Vás, přihlášených, kdy si svou trať zaběhnete.
Prostor je od 28.10. do 8.11.
28.10. ( 9:30-12) a 31.10. (10-12) budu u jezera rozdávat startovní sety. Ale ti, kdo si trať zaběhnou jindy a jinde, o něj nepřijdou.
Ještě malé upozornění: nárok na umístění mezi prvními třemi, má jen ten závodník, který poběží originální trať, tj. kolem jezera!